Πλακέτα που δηλώνει το "Caffè Greco" "ιδιαίτερα σημαντικού ενδιαφέροντος"

πλάκα Via Condotti Caffè Greco

Αυτή η πλάκα, τοποθετημένη στη Via Condotti, κοντά στο ιστορικό «Caffè Greco», τοποθετήθηκε στις 27 Ιουλίου 1953 σε αυτό το μέρος για να γιορτάσει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και επόμενα του νόμου της 1ης Ιουνίου 1939, το «Caffè Greco» ανακηρύσσεται «τόπος ιδιαίτερα σημαντικού ενδιαφέροντος».

Nessun commento:

Posta un commento

Info sulla Privacy