Σωματική τιμωρία στην Αρχαία Ρώμη

Φάλαγγας (μπαστινάδο)

Nessun commento:

Posta un commento

Info sulla Privacy